HRVATSKO TRŽIŠTE OSIGURANJA U LIPNJU 2015.

HRVATSKO TRŽIŠTE OSIGURANJA U LIPNJU 2015.

Životna osiguranja rastu preko 20 posto
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za lipanj 2015. Godine, 25 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.851.412.931 kn, što predstavlja rast od 3,65 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 67,59% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.278.867.713 kuna i niža je 2,80% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja u tom dijelu i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.117.303.965 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja u ovom razdoblju bilježi pad 15,37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 23,03% te 34,08% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, gdje premija iznosi 1.070.868.322 kuna i niža je 16,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom šest mjeseci sklopljeno 1.051.235 polica odnosno 27.425 polica (+2,7%) više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.018,67 kuna te je 18,91% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.572.545.218 kuna i ta skupina nastavlja bilježiti kontinuirani porast. Za lipanj taj rast iznosi 20,31%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju sa 32,41%, dok je lani udio u ukupno zaračunate premije bio 27,93%. U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.355.778.997 kuna, odnosno premijom višom 16,68% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 86,22%, te u ukupnoj premiji s 27,95%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 124.135.873 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 2,57% uz rast u odnosu na prethodnu godinu od 118,93%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 73.311.465 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,52% i padom od 0,77%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 16.293.121 kuna i porastom od 44,63% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.025.762 kuna i padom od 7,57% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dokumenti za preuzimanje