Hrvatski ured za osiguranje pozdravlja Zaključak Vlade RH o izradi nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača

Prema prijedlogu HUO-a i zaključku Ministarstva financija RH pokreće se projekt Financijske pismenosti koji slijedi iskustva i praksu Europskih zemalja, ali i potrebe hrvatskih građana. Na jučer održanoj 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je zaključak kojim Vlada RH zadužuje Ministarstvo financija da u suradnji s nadležnim ministarstvima te zainteresiranim predstavnicima znanstvenih i obrazovnih institucija, nadzornih tijela, potrošača i financijske industrije u roku godine dana pripremi prijedlog nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača i podnese ga Vladi Republike Hrvatske.

Hrvatski ured za osiguranje u srpnju 2011. godine, uputio je službeni prijedlog Ministarstvu financija RH, odnosno Vladi RH da se pokrene projekt Financijska pismenost u RH te da se pristupi izradi prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja.

Financijsko obrazovanje stanovništva postaje sve važnije zbog dinamičkih, globalno povezanih i složenih financijskih sustava. Sve zahtjevnije postaju i financijske potrebe pojedinaca koji financijskim obrazovanjem mogu poboljšati razumijevanje financijskih proizvoda, usluga i koncepata.

Financijsko obrazovanje treba osigurati usvajanje znanja koje je hrvatskim građanima neophodno u donošenju važnih odluka za sebe i svoje obitelji. Financijska edukacija omogućuje pojedincu da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i pojmova, te da razvije sposobnosti kojima će poboljšati svoju financijsku pismenost - to znači biti svjestan financijskih rizika i mogućnosti, prikupiti potrebne informacije te donositi odluke o izboru financijskih usluga po mjeri osobnih potreba građana.

U procesu približavanja punopravnom članstvu u Europskoj uniji, Republika Hrvatska je prepoznala politiku zaštite potrošača kao jedno od prioritetnih područja te je poduzela niz mjera kojima se štite interesi potrošača. Kako je politika zaštite potrošača politika od javnog interesa, adekvatna zaštita potrošača kao i njihova educiranost predstavlja jedan od ciljeva Republike Hrvatske na putu prema Europskoj uniji.

Interes je svih osiguratelja u Republici Hrvatskoj, ali i svih sudionika financijskog sektora, da se zbog navedenih razloga pokrene jedan sveobuhvatan projekt pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske kojim bi se osiguralo da sva odgovarajuća ministarstva, državne agencije, udruge potrošača,  ali  i svi sudionici financijskog sektora  pristupe izradi prijedloga financijskog obrazovanja stanovništva.