Hrvatski ured za osiguranje izdao publikaciju „Tržište osiguranja u RH u 2013. godini“

Hrvatski ured za osiguranje izdao publikaciju „Tržište osiguranja u RH u 2013. godini“

Hrvatski ured za osiguranje objavio je svoju novu publikaciju "Tržište osiguranja u RH za 2013. godinu“. U uvodnom djelu ove publikacije dan je pregled osnovnih općih i makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku u 2013. godini te pregled kretanja na tržištu osiguranja za razdoblje 2003. – 2013. 

U 2013. godini, nakon četiri godine negativnih stopa rasta, ukupna premija osiguranja zabilježila je blagi pozitivan rast od 0,4 posto u odnosu na 2012. godinu. Ukupna premija u 2013. godini iznosila je 9,08 milijarde kuna. Time je zaustavljen pad ukupne premije osiguranja koji se od 2009. do 2012. godine kretao između -2,8 posto i -1,1 posto. U razdoblju između 2005. i 2007. godine stope rasta su bile i dvoznamenkaste, a 2008. godine stopa rasta iznosila je 6,9 posto. 

U 2013. godini zaračunata premija neživotnog osiguranja iznosila je 6,54 milijarde kuna s padom od -0,6 posto u odnosu na 2012. godinu, kada je premija neživotnog osiguranja iznosila 6,58 milijardi kuna. U 2013. godini životna osiguranja su nastavila trend rasta iz 2012. godine i s premijom od 2,54 milijarde kuna ostvarila rast od 3,1 posto. Drugi dio publikacije sadrži osnovne podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području Republike Hrvatske – podatke o osnivanju društva, o upravi društva, strukturi vlasništva, adresama podružnica, telefonima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2013. godini.

Podaci korišteni kao podloga za izradu Publikacije prikupljeni su u sklopu projekta vođenja poslova statistike osiguranja Hrvatskog ureda za osiguranje koji je započeo krajem 2007. godine i rezultat su dostavljenih statističkih podataka direktno od društava za osiguranje, a odnose se na 2007., 2008. 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu.

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj. Publikacija je dostupna na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje: www.huo.hr ili je preuzmite privitak.

Dokumenti za preuzimanje