HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - Poziv za medije

Zagreb, 8. ožujka 2011. Poštovani, Pozivamo Vas na Nacionalni info dan za program Europskeunije „Inteligentna energija – Europa 2011“ (Intelligent Energy Europe – IEE) koji će se održati u srijedu, 9. ožujka 2011. s početkom u 10 sati u Vijećnici HGK (Rooseveltovtrg 2, Zagreb). Nacionalni info dan zajedničkiorganiziraju Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo gospodarstva, rada ipoduzetništva

Inteligentna energija u Europi je programustanovljen radi razvoja netehnoloških akcija na području iskoristivostienergije i obnovljivih izvora energije. Osnovni mu je cilj podržati održivirast u energetici, osiguravanje stalne opskrbe energijom, postizanjekonkurentnosti energetskog sektora EU i bolju zaštitu okoliša. Ovaj programčini jednu od komponenti Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije(Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP), a provodi gaIzvršna agencija za konkurentnost i inovacije (Executive Agency forCompetitiveness and Innovation - EACI), uz suradnju i nadzor Opće uprave zapromet i energetiku (DG TREN).

Tom će prigodom gospodarstvenicima bitipredstavljene sve informacije važne za sudjelovanje hrvatskih aplikanata u ovomprogramu EU u vezi s energetikom.  Svevažne elemente natječaja predstavit će predstavnik europske Izvršne agencije zakonkurentnost i inovacije (EACI) Dario Dubolino. Također će biti riječi i opolitici obnovljivih izvora energije i Europskoj uniji, mogućnostimasufinanciranja projekata s područja OIE i energetske učinkovitosti putemfondova EU itd.

Nacionalni info dan otvorit će potpredsjednica HGKza gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU Vesna Trnokop-Tanta tedržavna tajnica MINGORP-a Nataša Vujec.

Program događanja šaljemo u privitku.

S poštovanjem,

SvjetlanaMomčilović