HR Eko forum - dodijeljena priznanja za doprinos eko tržištu

HR Eko forum - dodijeljena priznanja za doprinos eko tržištu

Prvi put dodijeljena su priznanja za dostignuća i doprinos razvoju hrvatskog eko tržišta i to: Mariju Severu iz tvrtke OPG Sever za poseban doprinos razvoju eko tržišta i eko proizvoda u RH, u području popularizacije ekološke poljoprivrede, Zlati Nanić za pionirski rad i poseban doprinos razvoju tržišta eko proizvoda u RH te Mariji Ševar za poseban doprinos razvoju tržišta eko proizvoda u RH u području savjetovanja i edukacije.  Priznanja su dodijeljena na HR EKO forumu „Rizici, potencijali i etička dimenzija tržišta eko proizvoda“, koji se održao u četvrtak, 19. svibnja, u organizaciji tvrtke Biovega i Hrvatske gospodarske komore. 

Cilj je ovog poslovnog foruma pružiti pregled aktualnih trendova i sagledati potencijale poslovanja na tržištu organskih proizvoda u Hrvatskoj, rekla je pomoćnica direktorice Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK  Žaklina Jurišić . Zlatko Pejić, direktor Bio-Zrna d. o. o. govorio je o ekološkom uzgoju i mogućim rizicima, a Kristijan Mavrek, direktor Kaja Consultinga d. o. o., o fondovima EU za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2014. – 2020. Financiranje iz pretpristupnih fondova  EU započelo je sa SAPARD-om 2006. godine.

Danas  nam  je na raspolaganju 330 milijuna eura godišnje u sklopu fonda EAFRD. Danas se u svijetu ekološke poljoprivredne površine prostiru na oko 43,1 milijun hektara koje obrađuje dva milijuna ekoloških proizvođača, kazala je Marija Ševar, viša koordinatorica u Savjetodavnoj službi. Jadranka Boban Pejić, direktorica Biovege d.o.o. drži kako je tradicionalno poslovanje previše opterećeno rastom, što ima niz negativnih popratnih pojava.

 Tržišna vrijednost svjetske ekološke poljoprivredne proizvodnje iznosi 54 milijarde eura. U Hrvatskoj je 2014. godine evidentirano 2250 ekoloških poljoprivrednika a 2002. godine bila su svega dva. U prošloj godini, u Hrvatskoj ekološka poljoprivredna proizvodnja prostirala se na 50.800 hektara, od čega su voćnjaci zauzimali 3.942 hektara, a povrtlarske kulture 350 hektara. U Akcijskom planu razvoja ekološke poljoprivrede RH, za razdoblje 2011. – 2016., zacrtano je da ekološke poljoprivredne površine zauzimaju osam posto ukupnih poljoprivrednih površina. U 2014. godini te površine rasprostirale su se na 3,9 posto ukupnoga poljoprivrednog zemljišta.