HHZO: I javni sektor nudit će policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstvenoosiguranje (HZZO) planira, nakon dopunskoga zdravstvenog osiguranja u kojemu pokrivaviše od 95 posto tržišta, do kraja godine uči i na tržište dodatnogazdravstvenog osiguranja, gdje će, prema riječima direktora Tihomira Strizrepa,građanima nastojati ponuditi police osiguranja koje će biti inovativne u odnosuna ono što nude privatni osiguravatelji.

Cilj je omogućiti građanima dadobiju viši standard zdravstvene usluge. Strizrep ističe kako je sve još u početnojfazi. Upravno vijeće HZZO-a u prosincu 2010. donijelo je Pravila uspostavljanjai provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja, kao podlogu za određivanje vrsteusluga i cijenu polica. One bi građanima trebale biti ponuđene u zadnjemkvartalu ove godine, dok bi cijeli projekt trebao zaživjeti početkom idućegodine.

„Uvođenjem dodatnog osiguranjagrađanima želimo pružiti mogućnost za viši standard zdravstvene usluge, no tonikako ne znači da će im se smanjiti bilo koje pravo iz obveznoga zdravstvenogosiguranja. Osiguranicima ćemo tako ponuditi nove mogućnosti u zdravstvenom osiguranju“,ističe Strizrep.

Police dodatnog osiguranja natržištu zasad nudi više privatnih osiguravajućih kuća, a one najčešće pokrivajuredoviti godišnji sistematski pregled te pojedine specijalističke preglede ilaboratorijske usluge.