HGK: Seminar za uvoznike, izvoznike i prijevoznike

Seminar: „Status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO status) – postupak dodjeljivanja i prednosti za hrvatske gospodarstvenike“, održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2013. s početkom u 10 sati, u Velikoj dvorani Komore Zagreb, Draškovićeva 45. Seminar organiziraju Sektor za promet i veze HGK i Komora Zagreb u suradnji s Carinskom upravom Ministarstva financija, a namijenjen je uvoznicima, izvoznicima, prijevoznicima i drugim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Carinska uprava započela je s primjenom instituta ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO (Authorised Economic Operators). Zakonodavni okvir za uvođenje AEO koncepta u EU postavljen je uvođenjem sigurnosnih elemenata u carinsko zakonodavstvo. Ovlašteni gospodarski subjekt je na razini EU-a pouzdan u kontekstu svojih postupaka vezanih uz carinu te stoga ima pravo na olakšice. Neke od njih su: manje fizičkih i dokumentarnih kontrola, prioritetna obrada u slučaju odabira za kontrolu, mogućnost zahtijevanja određenog mjesta za takvu kontrolu itd. Gospodarski subjekti nisu obvezni zatražiti status ovlaštenog gospodarskog subjekta. Ipak, takav status donosi određene prednosti.