HGK i Austrijska gospodarska komora potpisale Sporazum o međusobnoj suradnji

  Radi daljnjeg produbljivanja austrijsko-hrvatskih trgovinskih i gospodarskih odnosa Hrvatska gospodarska komora i Austrijska gospodarska komora potpisale su 17. lipnja Sporazum o međusobnoj suradnji. Komore će u okviru svojih kompetencija poduzeti mjere aktiviranja te poboljšanja gospodarske suradnje između austrijskih i hrvatskih gospodarskih subjekata - članica komora.

S austrijske je strane Sporazum potpisao dr. Christoph Leitl, predsjednik Austrijske gospodarske komore, a s hrvatske Nadan Vidošević, predsjednik HGK.

Komore će Sporazumom svoje aktivnosti usmjeriti na promicanje suradnje te internacionalizaciju tvrtki, osobito malih i srednjih tvrtki. Pri tome će se zauzimati za uklanjanje prepreka koje sprečavaju razvoj trgovine i poslovanja s tim da će utvrditi te prepreke te tražiti odgovarajuća rješenja. Komore su kroz Sporazum izrazile spremnost na suradnju u vezi prenošenja iskustava austrijskih poslovnih krugova, osobito Austrijske gospodarske komore, hrvatskoj strani, a u pogledu prilagodbe na nove poslovne uvjete ulaskom Hrvatske u EU.