Hanfa kaznila Jadransko osiguranje

Koprivničkapodružnica Jadranskog osiguranja do kraja kolovoza će biti na prisilnom odmoruod sklapanja novih ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (AO).Regulator je naložila njezino zatvaranje do kraja kolovoza.

To je ujedno prvi primjerizricanja takve mjere, a ona je rezultat niza nepravilnosti i nezakonitostiutvrđenih tijekom neposrednog nadzora koprivničkog ogranka tvrtke.Premarješenju Hanfe Jadransko osiguranje mora provesti reviziju odnosno korekcijusvih polica AO podružnice u skladu s odredbama premijskog sustava za tu vrstuosiguranja.

U nadzoru se pokazalo da čak 99,1 posto od nadzorom obuhvaćenih 448 polica nijesklopljeno u skladu s premijskim sustavom. Osim što dodijeljeni premijskistupnjevi (bonusi/malusi) nisu potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom kojabi ih pravdala, kao podloga dijelu polica korištene su prethodne police koje sene odnose na istog osiguranika ni na isto vozilo, a zanemarivani su i podaci iztzv. baze štetnika.

Iz Uprave Jadranskog u očitovanju na zapisnik su istaknuli da im nisu bilepoznate nezakonitosti u radu podružnice.