FBiH: ukupna premija u prvom polugodištu 178,5 milijuna KM

Prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBIH osiguravajuća društava u FBiH zabilježila su u prvih šest mjeseci 2010. godine ukupnu premiju od 178,5 milijuna KM, što je za 3,6% više u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Od tog iznosa na premiju neživotnih osiguranja otpada 146,47 milijuna KM, a na životna osiguranja 32,03 milijuna KM. Sarajevo osiguranje s 16,92% udjela u ukupnoj premiji osiguranja i dalje je tržišni lider. Slijedi Bosna-Sunce sa 13,58%, zatim Euroherc sa 11,4%, na četvrtom je mjestu Croatia osiguranje sa 10,93%, te Uniqa sa 9,84%.

Sarajevo osiguranje s premijom od 19,54% na prvom je mjestu i u neživotnim osiguranjima, a slijede ga Bosna-Sunce sa 15,72% i Euroherc s 13,90%.

U skupini životnih osiguranja, koja zauzimaju svega 17,9% u ukupnoj premiji, vodeće mjesto drži Merkur BH s udjelom od 28,95%. Slijede ga Grawe s 25,44% Uniqa s 21,10% i Croatia osiguranje s udjelom od 11,02%.