Europski sud presudio u korist štediša Ljubljanske banke

U predmetu troje državljana BiH, koji su pokrenuli postupak pred Europskim sudom za neisplatu tzv. stare devizne štednje u podružnici Ljubljanske banke Sarajevo i Invest banke Tuzla,  Europski sud za ljudska prava presudio je 6. studenog da je Republika Slovenija odgovorna za povrat stare devizne štednje štedišama podružnica Ljubljanske banke izvan Slovenije, a Republika Srbija za povrat te vrste štednje štedišama Invest banke izvan Srbije.

Europski sud je utvrdio odgovornom Republiku Sloveniju za povredu prava na mirno uživanje vlasništva (čl.1.Protokola 1. uz Konvenciju) i prava na učinkovito pravno sredstvo (čl.13. Konvencije) štedišama koje su svoju deviznu štednju položile u podružnice Ljubljanske banke izvan teritorija Slovenije, te Republiku Srbiju za neisplatu devizne štednje položene u Invest banci izvan teritorija Srbije.

Obje države trebaju u roku od 6 mjeseci od konačnosti ove presude omogućiti podnositeljima i svima drugim štedišama u istom položaju isplatu stare devizne štednje pod istim uvjetima kao što je omogućeno onima koji su imali staru deviznu štednju u podružnicama slovenskih banaka u Republici Sloveniji, odnosno srpskim državljanima koji su imali štednju u poslovnicama srpskih banaka na području Republike Srbije