Europski sud pravde: Različite premije za muškarce i žene – diskriminatorske

Europski sud pravde, najviši sudEuropske unije sa sjedištem u Luksemburgu, presudio je u korist dvojicebelgijskih muškaraca koji su tvrdili da su više premije osiguranja života zamuškarce - diskriminatorske. Presuda, protiv koje se ne može podignuti dodatnažalba, imat će dalekosežne posljedice za ukupnu europsku industriju osiguranja.

Naime, s obzirom da žene uprosjeku duže žive, redovito im se zaračunavaju niže premije u policamaživotnog osiguranja. Osim toga, žene plaćaju i niže premije u osiguranju odautoodgovornosti jer muškarci izazivaju više automobilskih nezgoda. Europskisud pravde donio je odluku da takva praksa predstavlja spolnu diskriminaciju.Povelja temeljnih prava Europske unije navodi četrnaest kategorija po kojima sezabranjuje diskriminacija, a spol je naveden kao prva među njima. Predstavnicieuropskih udruga osiguravatelja izjavili su da je odluka luksemburškog suda“loša vijest za korisnike osiguranja”.

Presuda Europskog suda pravdeostavila je u nedoumici i hrvatske osiguravatelje. Još je prerano za ocjenehoće li zbog te presude uskoro poskupjeti police ženskom dijelu populacije, nodomaći se osiguravatelji nadaju “razdoblju počeka”.

Hrvatska svoj zakon o osiguranjunije uskladila s pravnom stečevinom EU. Vlada je već prihvatila zakon čiji jepredlagatelj Ministarstvo financija, a očekuje se da će ga Sabor usvojiti najkasnijedo kraja lipnja.