EU projekti na Vernu

Tvrtka EU PROJEKTI organizira dvodnevni trening:  Praktični koraci u pripremi, pisanju i provedbi EU projekata, koji će se održati 28. i 29. svibnja 2013. u Zagrebu na Veleučilištu Vern, s početkom u 9:00 sati.

 Ako Vas zanimaju EU fondovi, ali ne znate kako i kojim putem krenuti; ako želite naučiti pripremati projekte i prijavljivati ih za bespovratna sredstva; ako ste pisali projekte, ali bez uspjeha; ako želite naučiti što vas čeka nakon što dobijete sredstva iz EU fondova; ako želite naučiti praktične aspekte provedbe projekata i primjenjivati PRAG te ako želite naučiti trikove koje koriste vrhunski konzultanti za EU fondove, pozivamo vas da se prijavite na ovaj trening.

 Cilj praktičnog treninga je naučiti polaznike kako pripremiti projektni prijedlog i proračun projekta te ih pripremiti za sudjelovanje na nadolazećim natječajima, a sve to na temelju konkretnog primjera „živog“ projekta. Osim toga, polaznici će naučiti na što trebaju obratiti pažnju prilikom provedbe projekta sufinanciranog iz fondova EU. Naime, dosadašnja iskustva pokazuju da oko 25% dobivenih sredstava „propada“ zbog nepravilne provedbe projekata. Ovaj trening omogućit će polaznicima da steknu uvid u sve faze pripreme i provedbe projekta, nauče izbjeći moguće probleme i dobiju uvid u potpuno razrađenu projektnu prijavu, a metodologiju mogu koristiti u pretpristupnim projektima, programima Unije i strukturnim fondovima.

Prije treninga, polaznici će dobiti Upute za prijavitelje i obrazac u koji će unijeti svoje projektne ideje kako bi se pripremili za trening, kao i primjer uspješnog projekta koji će proučiti prije dolaska na trening kako bi unaprijed bili upoznati s obrascima i materijalima. Za vrijeme treninga, polaznici će razraditi svaki detalj projekta, raditi na ispunjavanju narativnog obrasca i obrasca proračuna projekta. Polaznici će razraditi svaki detalj provedbe projekta - od plana aktivnosti pa sve do izvještavanja i to na službenim projektnim obrascima i dokumentima. 

Detaljnije informacije o treningu, program i prijavnicu pronađite u prilogu ili preuzmite materijale na sljedećem linku:

http://www.eu-projekti.info/najava-dvodnevnog-treninga-prakticni-koraci-u-pripremi-pisanju-i-provedbi-eu-projekata-28-i-29-svibnja-u-zagrebu

Broj prijava je ograničen, a prijavom do 10. svibnja polaznici mogu ostvariti popust u iznosu od 15%! Polaznicima iz iste organizacije odobravamo dodatnih 15% popusta. Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite e-mailom na lidija@eu-projekti.com