EK: Slovenija krši europska pravila

Slovenski zakoni o zdravstvenom osiguranju nisuusklađeni s pravnom stečevinom EU. Stoga je Europska Komisija tužila Slovenijuna Sudu Europske unije zbog sprečavanja konkurencije i ograničavanja izborapotrošačima

EK smatra da Slovenija ograničavaizbor potrošačima i stranim osiguravajućim društvima sprečava nastup na njenomtržištu. Prema mišljenju Europske komisije, stranim zdravstvenim osiguravajućimdruštvima se u Sloveniji ograničavaju mogućnosti osnivanja i nuđenja usluga.

Slovenija ima odredbe u svomzakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kojima krši europskapravila, ali i osnovne slobode zapisane u povelji EU.

Pored toga, Slovenija zahtijevada strana zdravstvena osiguravajuća društva, koja rade na području te države,imenuju svog predstavnika u slovenskim državnim institucijama, što je premamišljenju Europske komisije zadiranje u slobodu obavljanja usluga i pružanjaponude potrošačima. Društva za zdravstveno osiguranje su ograničena i priraspodjeli dobiti njihovim dioničarima, što Europska Komisija vidi i kaokršenje EU propisa o slobodnom protoku kapitala.