EIOPA upozorila na probleme mirovinskih shema

EIOPA upozorila na probleme mirovinskih shema

EIOPA je objavila izvještaj o problemima koji dovode do gubitaka za članove i korisnike profesionalnih mirovinskih shema i mogućih aktivnosti EIOPE-e po tom pitanju.

U vezi s nadležnošću u zaštiti članova i korisnika mirovinskih shema te radi usvajanja sistematičnog pristupa problemu mirovina, EIOPA je objavila izvještaj o problemima koji mogu dovesti do gubitaka članova (profesionalnih) mirovinskih shema i o aktivnostima koje EIOPA planira poduzeti po tom pitanju. Izvještaj sadrži sljedeće:

  1. strategiju EIOPA-e po pitanju zaštite potrošača povezane s (profesionalnim) mirovinama,
  2. opis područja i tema povezanih s ovim pitanjima identificiranih u 2013. i 2014. godini, a u svrhu budućeg djelovanja EIOPA-e,
  3. prioritete.

Problemi koje je EIOPA do sada  identificirala i koje u budućnosti namjerava pobliže analizirati su sljedeći:

  1. upravljanje profesionalnim mirovinskim shemama (naknade, „vrijednost za novac“, standardi edukacije),
  2. nedostatak europskog usklađivanja (prenosivost stečenih prava između profesionalnih mirovinskih shema),
  3. nedostatna/neadekvatna objava informacija relevantnih za članove (profesionalnih) mirovinskih shema,
  4. financijska edukacija te prikupljanje, analiza i izvještavanje o potrošačkim trendovima i praćenja novih i postojećih financijskih aktivnosti.