Dokapitalizacija Velebit osiguranje

Na temelju planova i očekivanja o povećanju premijeu 2011. godini, nadzorni odbor Velebit osiguranja, krajem prosinca je zaključioda je potrebno povećati i temeljni kapital. Za 15. veljače sazvana jeizvanredna skupština dioničara na kojoj bi se trebala donijeti odluka opovećanju temeljnoga kapitala sa 77 na najviše 99 milijuna kuna, odnosno zaiznos do najviše 22 milijuna kuna.

Povećanje kapitala provodilo bise javnom ponudom bez isključenja prava prvenstva sadašnjim dioničarima. Upis iuplata dionica nominalne 100 kuna odvijat će se u dva kruga. U prvom krugupravo prvenstva imaju postojeći dioničari. Najveći dioničar je tvrtka Velebitusluge s 51,41 posto udjela, čiji je osnivač slovenska Pozavarovalnica Sava.Ako preostane dionica za upis, preostale dionice mogli bi u drugom kruguupisivati ostali zainteresirani.

Velebit osiguranje bavi se neživotnim osiguranjima, dok se životnimosiguranjima bavi društvo istoga osnivača - Velebit životno osiguranje. Tijekom2010. Velebit osiguranje ostvarilo je 62,33 milijuna kuna zaračunate brutopremije ili 20,3 posto više nego u prethodnoj godini. U ukupnoj premiji svihosiguravajućih društava u Hrvatskoj Velebit osiguranje ima 0,67 posto udjela.