Dokapitalizacija HPB-a – dobra priliku za ulagače

Za razliku od 2009. godine, kadaje poslovala s gubitkom od 448,8 milijuna kuna, Hrvatska poštanska banka (HPB)u prošloj je godini ostvarila neto dobit od 50,5 milijuna kuna,a a u ovoj godinipredviđaju udvostručiti neto dobit, istaknuo je predsjednik Uprave HPB-a ČedoMaletić, na nedavnom susretu s novinarima.

Međutim, ukoliko žele nastavitirast i postizati poslovne ciljeve onda će morati razmišljati o nekom novomobliku dokapitalizacije. Ona može biti od strane postojećih dioničara, odstrane državnog proračuna, kroz strateško partnerstvo ili putem IPO-a. HPB imapotencijala za dobru investicijsku priliku za ulagače, kazao je Maletić.

Nakon što je banka u prosincudokapitalizirana s 450 milijuna kuna, udjel države u vlasništvu podigao se na29 posto, Hrvatska pošta drži 27 posto, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje22 te Hrvatski fond za privatizaciju još 20 posto. Tek je 2 posto dionica urukama malih dioničara.

Kapitalna adekvatnostdokapitalizacijom je povećana na 16,9 posto, ali je dokapitalizacija u ovojgodini nužna, jer HPB u jamstveni kapital uračunava i hibridne depozite ukupnovrijedne oko 600 milijuna kuna.

U Upravi se nadaju da će Croatiaosiguranje i Croatia Lloyd tijekom godine donijeti odluku o upisu hibridnogdepozita vrijednog 150 milijuna kuna u temeljni kapital društva, kojom biosiguravatelji stekli oko 10 posto udjela u banci.

Maletić ukazuje na sve većusuradnju s Croatia osiguranje d.d., pri čemu HPB nudi sve njihove proizvode, tesmatra da HPB treba biti banka na koju će se Croatia osiguranje vezati. Jačanjesuradnje predmet je pregovora HPB-a i njihova suvlasnika, Hrvatske pošte, kojuMaletić vidi kao šansu za brzo širenje distributivnih kanala.

Kako bi zadržali stare klijente iproširili bazu od 420 tisuća tekućih računa Uprava HPB-a odlučila je otvoritijoš osam poslovnica te zaposliti 84 službenika.