DODJELA DIPLOMA POLAZNICIMA TEMELJNOG SEMINARA CEDOH-a

Budućnost je uznanju i struci Nasvečanoj dodjeli diploma polaznicima Temeljnog seminara o osiguranju IV Centra za edukacijudjelatnika u osiguranju (CEDOH), koja je u Novinarskom domu Zagreb okupila polaznike, predavače i ostale članoveznanstvenog vijeća, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Paukovičistaknuo je važnost edukacije u osigurateljnom sektoru. Napomenuo je datemeljni tečaj treba biti tek početak očekivanog intenzivnijeg usavršavanjadjelatnika u osiguranju, jer da gledajući s aspekta Europe, točnije Bruxellesa,edukacija ima sve veću razinu.   

Ispitiz programa u trajanju od 87 sati, uspješno je položilo 34 polaznika: Pavlinović Mario (Croatia Lloyd), FučekMatija, Romić  Nedjeljko (Croatiazdravstveno osiguranje), Marczius Iva, Popović Martina, Antončić Renata, Žužul Katarina,Boban Filipančić Katarina,  Jović Ante, TrempetićIvana, Radović             Aleksandra, PrpićTomislav, Pranjić Marin, Jakić Mario, Eder Borna, Mostarčić Krešimir,   i Filipović Anica (Croatia osiguranje), PačarekIvana i Jakovljević Marija (Triglav),  RadoslovićMaja (Societe Generali osiguranje), Amidžić Maja, Jukić Sabrina, Vukojević Markoi Ćavar Ivan  (Allianz Zagreb), Knezović Lidija,Babić Zvonimir, Stipić Milena, Ćibarić     Ante,Krizman Ira i Oreč Stjepan  (Euroherc) i KostantinovMartina, Orlović Iva, Babić Maja i Jakić Dražen (Ministarstva financija).

Najboljipolaznici Temeljnog seminara IV su Ante Jovićiz Croatia osiguranja i Ivan Ćavar iz Allianza.