Dodatna dokapitalizacija Centar banke osigurat će veću stabilnost

Zagreb, 2. svibnja 2013. – Nakon uspješno provedene dokapitalizacije Centar banke d.d. vrijedne 131,2 milijuna kuna tijekom 2012. godine, imovina Banke je na kraju 2012. godine iznosila 1,571 milijardi kuna. U dokapitalizaciji su sudjelovali novi vlasnik Alternative upravljanje d.o.o. s 97 milijuna kuna i dosadašnji većinski vlasnik Heruc d.d., pretvaranjem svojih hibridnih instrumenata u dionički kapital, s 34,2 milijuna kuna.

Dokapitalizacijom je povećana adekvatnost kapitala na 14,1 posto zbog pojačanog opreza koji se odražava u investiranju u manje rizičnu imovinu te smanjenja prosječnog pondera kreditnog rizika. Nadalje, nakon provedene dokapitalizacije provodi se restrukturiranje portfelja i poslovnih procesa Banke, stoji u priopćenju.

U 2013. godini planira se dodatna dokapitalizacija Centar banke kako bi se time stvorili dodatni uvjeti za budući rast i razvoj Banke. Likvidna imovina u protekloj godini povećana je za 23,5 milijuna kuna, odnosno njezin udio s 11,4 posto na 13,2 posto na kraju 2012. godine. Štednja građana nastavila je rast u 2013. godini te na kraju ožujka iznosi 502,6 milijuna kuna što je povećanje za 5,5 posto u odnosu na kraj 2012. godine.

Banka je tijekom protekle godine smanjila ukupne obveze po kreditima za 19 milijuna kuna  i cjelokupno smanjenje se odnosi na sredstva HBOR-a. Kapital i rezerve povećane su u prošloj godini za 55,51 milijuna kuna u odnosu na 2011. godinu. Gotovina i depoziti kod Hrvatske narodne banke iznose 170,3 milijuna kuna što zajedno s depozitima kod bankarskih institucija iznosi ukupno 206,5 milijuna kuna.  Troškovi poslovanja u 2012. godini iznosili su 55,1 milijuna kuna te su manji za 1,8 milijuna kuna nego na kraju prošle godine.

Ukupni prihod za 2012. godinu iznosi 49,7 milijuna kuna i manji je za 35 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovog smanjenja odnosi se na ostale nekamatne prihode zbog otpisa i vrijednosnih usklađenja. Naime, ostali nekamatni prihodi imaju negativan predznak zbog rashoda od vrijednosnog usklađivanja ulaganja u CEBA Invest d.o.o., podređeno društvo u 100 postotnom vlasništvu Banke.

Centar banka je u 2012. godini iskazala gubitak od 76,2 milijuna kuna, što je rezultat visokih troškova rezerviranja, povećanih troškova financiranja, manjih prihoda od naknada te smanjenih ostalih prihoda iz poslovanja. Međutim, planirana dodatna dokapitalizacija povećat će znatno više kapitaliziranost Centar banke te omogućiti otpornost na povećane rizike čime će se stvoriti uvjeti za daljnji rast Centar banke, kao i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga, stoji u priopćenju.