Dobit VABA-e nakon vrijednosnih usklađenja 1,9 milijuna kuna

Dobit VABA-e nakon vrijednosnih usklađenja 1,9 milijuna kuna

Provedenom dokapitalizacijom osigurani su uvjeti za daljnji rast i razvoj Banke

Vaba d.d. banka Varaždin prema nerevidiranim podacima prvu je polovicu godine završila s ukupnom imovinom u iznosu od HRK 1,23 milijarde, pri čemu su ukupni krediti iznosili HRK 619,3 milijuna. 

U prvom polugodištu 2014. godine Banka je ostvarila neto kamatni prihod od HRK 6,7 milijuna odnosno HRK 29,1 milijuna kamatnih prihoda uz kamatne rashode u iznosu od 22,4 milijuna. Neto prihod od naknada i provizija u istom razdoblju iznosio je HRK 2,0.

Ukupni depoziti Banke porasli su u odnosu na 31.12.2013. godine za HRK 18,05 milijuna, što predstavlja povećanje od 1,86 posto te su 30.06.2014. godine iznosili 988,20 milijuna kuna.

Opći administrativni troškovi, amortizacija i ostali troškovi u istom su razdoblju sniženi za HRK 2,6 milijuna odnosno 11,74 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznose HRK 19,6 milijuna.

Na poziciji vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja Banka je zabilježila pozitivan rezultat u iznosu od HRK 9,9 milijuna, pa je ostvarena dobit nakon vrijednosnih usklađenja u iznosu od HRK 1,9 milijuna. Podsjetimo, u istom razdoblju prošle godine zbog posljedica poslovanja u dugotrajno otežanim makroekonomskim uvjetima i potrebnih vrijednosnih usklađenja gubitak je iznosio 24,2 milijuna kuna.

Nakon uspješno provedene dokapitalizacije Vaba d.d. banke od strane češke J&T banke, ukupni kapital Banke 30.06.2014. iznosio je HRK 142,76 milijuna, a čime su osigurane potrebne pretpostavke za daljnji rast i razvoj Vaba d.d. banke u budućnosti kao i daljnje učvršćivanje njenog položaja kao pouzdane i moderne hrvatske Banke spremne u svakom trenutku odgovoriti zahtjevima svojih klijenata.