Darija Ivandić Vidović obranila doktorsku disertaciju

Darija Ivandić Vidović, direktorica Ureda za strateški razvoj i upravljanje projektima u Croatia osiguranju obranila je na Ekonomskom fakultetu u Splitu  doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj metodologijskog okvira za upravljanje poslovnom uspješnošću.

Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, dr. sc. Marin Buble, i prof. dr. sc. Dragana Grubišić istaknuli su da je doktorska disertacija po svom sadržaju i strukturi osebujno, originalno i korisno znanstveno djelo te da kao takva predstavlja neupitno značajan i vrijedan doprinos domaćoj, ali i široj ekonomskoj znanosti.

Pristupnica u svom radu temeljito i metodično izučava te kritično sagledava dosadašnja znanstvena dostignuća u domeni upravljanja poslovnom uspješnošću, kao i upravljanja poslovnim procesima i znanjem te u teorijskom dijelu rada oblikuje metodologijski okvir za upravljanje poslovnom uspješnošću. Da bi se predloženi konceptualni metodologijski okvir verificirao, odnosno da bi se provjerile definirane pretpostavke, ključni elementi i odnosi među njima, pristupnica je provela empirijsko istraživanje i obradila rezultate za 62 osiguravajuća društva, što čini 54,39% ukupnog skupa od 114 osiguravajućih društava.

Glavni cilj rada bio je istražiti generičke koncepte i  metodologijske okvire za upravljanje poslovnom uspješnošću  i oblikovati novi metodologijski okvir za upravljanje poslovnom uspješnošću temeljen na integraciji sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava upravljanja znanjem. Rezultate ovog rada moguće je primijeniti u svim poslovnim sustavima neovisno da li se radi o uslužnoj ili proizvodnoj djelatnosti. Saznanja dobivena ovim istraživanjem mogu biti od koristi rukovoditeljima poslovnih sustava, voditeljima strateškog razvoja, kao i voditeljima sustava upravljanja poslovnim procesima. Doktorska disertacija Darije Ivandić Vidović predstavlja veoma zanimljivo, nedostatno istraženo i aktualno istraživačko područje u domeni upravljanja poslovnom uspješnošću iz perspektive poslovnih procesa i znanja.