DANI HRVATSKOG OSIGURANJA: Uz bolji zakonski okvir i edukaciju svih kanala prodaje ima prostora za rast osiguranja

O trendovima u prodaji osiguranja, koji su jedna od glavnih tema ovogodišnjih Dana hrvatskog osiguranja, raspravljalo se na panelu „Budućnost prodajnih kanala u Republici Hrvatskoj“. Sudionici su bili predstavnici osiguratelja Svemir Kalinić (Croatia osiguranje), Hrvoje Smiljanić (Allianz Zagreb), Zlatko Pozaić (Grawe Hrvatska) te Anđela Šutija (AON brokeri) i Pepo Piškor (Lider-sic agencija), a panel je vodio Josip Kereta iz Croatia osiguranja.

Analizirajući podatke o zaračunatoj bruto premiji po kanalima prodaje u posljednje četiri godine vidljivo je da nema značajnih promjena u strukturi. Kod neživotnih osiguranja zabilježen je rast prodaje putem internih zaposlenika, zastupnika, dok je od 2007. u životnim osiguranjima padala prodaja putem bankokanala  i stabilizirala se u 2010.g. U 2010.g. posebno je velik pad prodaje životnih osiguranja putem agencija.

Interni kanal prodaje, odnosno zastupnici, najveći su i najrazvijeniji kanal po čemu je  Hrvatska specifična među svim europskim zemljama. (CEA Statistics No 39, Insurance Distribution Channels in Europe, March 2010).

Sudionici panela ne očekuju značajnije promjene u prodajnim kanalima nakon ulaska Hrvatske u EU, ali ističu da će doći do povećanja konkurentnosti i broja sudionika na tržištu. Ta iskustva potvrđuju i podaci iz susjedne Slovenije, gdje je nakon ulaska u EU 2004. rastao broj osiguratelja, brokera i agencija. Slovenija ima 80 registriranih posrednika u osiguranju čiji je udio na tržištu veći od 6%, te čak 3300 onih koji su zatražili dozvole za poslove posredovanja u osiguranju.

Prema rezultatima ankete provedene među hrvatskim osigurateljima očekuje se kako će interni zastupnički kanal i dalje biti dominantan kod životnih osiguranja, a predviđa se rast bankoosiguranja i internetske prodaje. Kod neživotnih osiguranja očekuje veći rast kroz kanal brokera.

Sudionici su istaknuli kako bi novi Zakon o osiguranju trebao kvalitetnije riješiti licenciranje zastupnika i posrednika, kao i šire definiranje pojma djelatnosti zastupanja u osiguranju.

S obzirom na  nisku penetraciju osiguranja na hrvatskom tržištu u usporedbi s europskim prosjekom, postoji prostor za rast svih kanala prodaje. Rast utjecaja, odnosno udjela u prodaji alternativnih kanala se očekuje u pojedinim vrstama osiguranja poput putnog osiguranja i osiguranja motornih vozila. Sudionici su istakli kako je potrebno prilagoditi se novoj generaciji klijenata koji su više orijentirani na internet i društvene mreže.