DANI HRVATSKOG OSIGURANJA

DANI HRVATSKOG OSIGURANJA

Od 5. do 7. studenog 2014. godine u Opatiji će se održati međunarodna znanstveno-stručna konferencija o osiguranju Dani hrvatskog osiguranja s ciljem afirmacije struke osiguranja kroz različite forme međusobnog prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi, mišljenja i iskustava. 

Konferencija će okupiti stručnjake iz redova osiguranja i reosiguranja, regulatora, supervizora i drugih pratećih financijskih institucija s nacionalne, regionalne i europske razine koji će prezentirati postignuća i komentirati stanje i najnovija kretanja na tržištu hrvatskog i europskog osiguranja.

Za središnju temu ovogodišnje konferencije odabran je odnos osiguranja i gospodarstva kao podsjetnik na doprinos osiguranja razvoju gospodarstva i na potencijale osigurateljnog sektora za svladavanje izazova koje pred naše društvo stavlja aktualni gospodarski trenutak.

Na konferenciji će se kroz predavanja, prezentacije i okrugle stolove posebno raspravljati o osiguranju u kontekstu katastrofalnih šteta s posebnim osvrtom na poplave iz svibnja ove godine, zatim o mogućim rješenjima za pitanje treće životne dobi, aktualnostima u regulativi i nadzoru osiguranja u Europi, kanalima distribucije osiguranja, očekivanjima modernog europskog potrošača te drugim aktualnim pitanjima. Tijekom drugog radnog dana konferencije paralelno će se odvijati izlaganja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta.

Ovogodišnju konferenciju suorganiziraju Hrvatski ured za osiguranje i Udruženje osiguravatelja HGK, a partner konferencije  je Hrvatsko aktuarsko društvo.

Sve vijesti o konferenciji pratite na posebnoj konferencijskoj web stranici:
www.dani-osiguranja.huo.hr

CILJEVI KONFERENCIJE

• Rasprava o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta, promjenama u regulativi i nadzoru financijskog sektora u Europi.
• Razvoj struke osiguranja i usavršavanje djelatnika u osiguranju kroz različite forme prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava glede aktualnih stručnih tema.
• Pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak.
• Promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja.
• Afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije.
• Educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.

POZIV NA PRIJAVU SAŽETAKA RADOVA ZA ZBORNIK KONFERENCIJE 

Povodom održavanja konferencije u Opatiji bit će izdan poseban zbornik radova priređenih isključivo u svrhu objavljivanja u zborniku (ne i prezentiranja na konferenciji). Stoga iz HUO-a pozivaju sve zainteresirane koji se u svojem stručnom radu bave osigurateljnim i  bliskim temama da dostave sažetke svojih radova za konferencijski zbornik.Radovi koji se prijavljuju trebaju se tematski baviti osigurateljnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu,  poznavanje stručne literature i vladanje odgovarajućom metodologijom. Rok za prijavu sažetaka radova je 20. kolovoza 2014. godine.

Autori će od Programskog odbora konferencije primiti obavijest o prihvaćanju sažetka najkasnije 5 dana nakon njegova prijema. Kompletne radove u opsegu od 10 do 15 kartica potrebno je predati do 15. rujna. Autori će od Programskog odbora konferencije primiti obavijest o prihvaćanju rada u roku od 15 dana od dana prijema kompletnog rada.

Sažeci i radovi biti će recenzirani od strane dva recenzenta. U zborniku će biti objavljeni svi prihvaćeni radovi, a autori prihvaćenih radova bit će honorirani.

Sažetak šaljite na e-mail adresu dho@huo.hr.