Dani hrvatskog osiguranja 2012

Dani hrvatskog osiguranja 2012. ove godine obilježavaju svoj jubilej  - desetogodišnjicu održavanja! Konferencija će se održati od 4. do 6. studenoga 2012.u Hotelu Lone u Rovinju u organizaciji Udruženja osiguravatelja HGK pod pokroviteljstvom Ministarstva financija Republike Hrvatske

Od samih početaka konferencije su usmjerene na razmjenu iskustava struke i stjecanje novih znanja, upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta, promjenama u regulativi i nadzoru financijskog sektora u Europi. U proteklih su nekoliko godina domaći i strani stručnjaci na konferencijama tražili odgovore na pitanja: kako pronaći put za izlazak iz ekonomske krize, kako se pripremiti za ulazak na novo tržište Europske unije, kako prilagoditi poslovanje zahtjevima novih pravila Solventnosti II, što je novo i za osiguravatelje u Europskoj uniji, kako unaprijediti zaštitu potrošača i poboljšati financijsku pismenost stanovništva. Konferencija je potvrđena kao središnje mjesto susreta domaćih i stranih stručnjaka iz područja osiguranja i reosiguranja, regulatora, supervizora i drugih pratećih financijskih institucija. O najvažnijim temama i ove godine na Danima hrvatskog osiguranja 2012. govorit će ugledni domaći i strani stručnjaci.

Prvi dan Konferencije HANFA će predstaviti stanje i promjene u djelatnosti osiguranja u proteklom desetogodišnjem razdoblju s pogledom na perspektivu i novosti koje dolaze pristupanjem u punopravno članstvo Europske unije.

Zdravstveno osiguranje važan je segment poslovanja osiguravatelja i hrvatskog zdravstvenog sustava, što je povod za održavanje panela “Komplementarnost državnog i komercijalnog zdravstvenog osiguranja”,a odgovore na najvažnija pitanja i smjernice budućeg razvoja zdravstvenog sustava te uloge osiguravatelja u njemu, dat će ministar zdravlja, ravnatelj HZZO-a te predstavnici osiguravatelja.

O novostima Solventnosti II u EU i ulozi strateškog planiranja u Solventnosti II govorit će predstavnik Europske agencije za nadzor osiguranja i zaposleničkih mirovina (EIOPA) te gost iz Slovenije.

Predstavit će se važnost životnog osiguranja u mirovinskoj reformi i oblici životnog osiguranja u štednji za mirovinu. Bit će govora o novostima nacrta novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji je izazvao dosta zanimanja u javnosti te o slovenskim iskustvima u liberalizaciji tržišta obveznih osiguranja u prometu.

Drugi dan započinje panelom “Uloga socijalnih medija u osiguranju” na kojem će stručnjaci za društvene mreže i komunikologiju te voditelji korporativnih komunikacija u osiguranju i drugim financijskim institucijama naglasiti prisutnost, važnost i potrebu socijalnih mreža u osiguranju, što u konačnici pridonosi razvoju djelatnosti i edukaciji mlađe populacije.

Zanimljiva su tema katastrofalne štete koje podrazumijevaju štete s velikim ljudskim i materijalnim gubicima, a vrlo često su posljedica prirodnih katastrofa uzrokovanih globalnim zatopljenjem, sušom, poplavama, potresima i drugim nepogodama.

Na kraju drugog dana bit će predstavljene teme povezane s pravnim aspektom osiguranja: “Odnos korisnika osiguranja i osiguravatelja u životnim osiguranjima”, “Uloga medijacije u izgradnji povjerenja između osiguranika i osiguravatelja” te “Štete u osiguranju – AO u svjetlu ulaska RH u EU”.