Croatia osiguranje – Život zabilježilo 30-postotni rast premije

Croatia osiguranje – Život zabilježilo 30-postotni rast premije

S dvoznamenkastim rastom premije od 30% i povećanjem dobiti od 12%, Croatia osiguranje – Život d.d. Skopje potvrdilo je svoju lidersku poziciju na tržištu životnog osiguranja u Republici Makedoniji, kako u bruto policiranoj premiji tako i u broju prodanih polica.

Godišnja Skupština dioničara Društva utvrdila je financijska izvješća o radu Društva u 2013. i podržala odluku o pripisu dodatne osigurane svote ugovorima o osiguranju života, a na temelju ostvarenog rasta u financijskom rezultatu, visoke profitabilnosti i porasta bruto profitne marže.

"Gledano iz perspektive razvoja Društva, mogu sa zadovoljstvom konstatirati da ćemo 2013. godinu obilježiti kao uspješnu poslovnu godinu, mjereno po ključnim pokazateljima poslovanja, ostvarenom postavljenom poslovnom planu i financijskom rezultatu. S dvoznamenkastim stopama porasta prihoda od osiguranja i dobiti, Društvo je u 2013. godini ostvarilo najveću zabilježenu produktivnost po zaposleniku u usporedbi s proteklim godinama poslovanja. Budno pratimo promjene na tržištu i kontinuirano ulažemo u svaki segment poslovanja želeći postići zadovoljstvo kod naših osiguranika jer smo svjesni obveza koje imamo kao lider u osiguranju.”, rekla je Vilma Učeta Duzlevska, glavna izvršna direktorica Croatia osiguranja – Život d.d. Skopje.

Društvo je u 2013. godini otvorilo 3 nove podružnice u gradovima Kumanovu, Kavadarcima i Bitoli s ciljem realiziranja dugoročnog strateškog cilja Društva za razvoj mreže u cijeloj Makedoniji te dostupnosti svim građanima. Konac 2013. godine bio je obilježen potpisivanjem strateškog ugovora o poslovnoj suradnji sa Stopanskom Bankom d.d. Skopje.

"Svakodnevno radimo na ostvarenju naše dugoročne strategije, trudimo se biti primjer u osigurateljnom sektoru, a dodatno ulažemo u građenje tvrtke koja će biti sinonim za uspješnost i profesionalizam. Naš se entuzijazam nastavlja i dalje, a očekivanja za 2014. godinu su još veća" – dodala je Vilma Učeta Duzlevska.