Croatia osiguranje: U prvom tromjesečju bruto dobit veća za 34,9%

U prva tri mjeseca 2011. godine, Croatiaosiguranje ostvarila je ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 980,1 mil. kuna,što predstavlja povećanje od 1,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.Zaračunata premija neživotnih osiguranja veća je za 0,7%, dok u segmentuživotnih osiguranja Društvo bilježi rast od 4,9% u odnosu na isto razdobljeprethodne godine.

životnih osiguranja Društvo bilježi rast od 4,9%u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ovom izvještajnom razdobljubruto dobit Društva iznosi 19,3 mil. kuna i veća je za 34,9% u odnosu na istorazdoblje prethodne godine.

Tržišni udio Croatia osiguranja uprovom tromjesečju u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje uRH iznosi 38,4%, dok društvo kćer Croatia zdravstveno osiguranje bilježi udiood 1,3%.

Ukupni rashodi iznose 612,7 mil.kuna i manji su za 6,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosuna godišnji plan, ukupni rashodi su ostvareni sa 22,1%.

Društvo i tijekom 2011. godinenastavlja s pripremanjem i lansiranjem niza novih proizvoda u osiguranju. Jedanod takvih novih proizvoda je osiguranje od nesposobnosti za rad, namijenjendjelatnicima tzv. slobodnih zanimanja (liječnici, arhitekti, odvjetnici) iobrtnicima za osiguranje prestanka poslovanja uslijed nesretnog slučaja i/ilibolesti. Ovim proizvodom započinje razvoj serije novih proizvoda baziranih narizicima potpune trajne nesposobnosti i privremene nesposobnosti.