Croatia osiguranje na okruglom stolu o financijskoj pismenosti

„Ne očekujem da će ulazak Hrvatske u EU izazvati neke velike poremećaje na hrvatskom tržištu osiguranja“,naglasio je Svemir Kalinić,direktor Direkcije za upravljanje osiguravateljnim poslovnim procesima na današnjem okruglom stolu časopisa Banka. Tema okruglog stola bila je osiguravateljno tržište u 2012. s posebnim naglaskom na EU i financijsku pismenost građana.

Pokazuje to i primjer susjedne Slovenije. Na njihovo tržište došlo je 582 osiguravatelja sa sjedištem izvan Slovenije i više od 3 tisuće stranih posrednika sa sjedištem u EU i još toliko sa sjedištem izvan EU. No,usprkos tome domaći osiguravatelji zadržali su najveći udio na tržištu. Također, otvorenost tržišta nije dovela do pada premija kako se očekivalo.  

 
Osiguravatelji ipak očekuju veću konkurenciju na tržištu koja će ići na ruku osiguranicima jer će dovesti do poboljšanja usluga,potpunom posvećivanju osiguraniku kroz tzv. osobnog osiguravatelja koji će voditi brigu o njemu,a u konačnici i kroz smanjivanje cijena.

Damir Zorić,predsjednik Uprave Euroherca ipak ocjenjuje da će ova i iduća godina za osiguravatelje biti „povijesna prekretnica o kojoj će pričati onaj tko preživi“. Prema njegovoj ocijeni pred osiguravateljima je previše izazova na koje sama struka niti tržište ne može utjecati.

Gordana Letica,članica Upravnog vijeća HANFA-e najavila je izmjene Zakona o osiguranju. Riječ je o tehničkim promjenama koje se rade istodobno u svim zemljama Europe pa tako i u Hrvatskoj u sklopu prilagodbi Solvency II. Naglasila je da za sada nitko ne može predvidjeti kakav će utjecaj implementacija Solvency II imati na cijene osiguranja i povećanje troškova osiguravatelja.

Časopis Banka predstavio je i posebno istraživanje koje je provedeno na 728 studenata Ekonomskog fakulteta Zagreb o štednji i financijskoj pismenosti. Istraživanje je pokazalo da bi studenti, da imaju novaca,odabrali ulaganje u banku (59%),stambenu štedionicu (54%) i edukaciju (52%). Za životno osiguranje odlučilo bi se ipak, njih 27%,mirovinske fondove 17%,a štednju kod kuće 12%.

Oko 46 posto studenata odgovorilo je da ne štede ni oni ni njihove obitelji. Čak 99 posto studenata misli da su hrvatski građani prezaduženi i ocjenjuje da su za to krivi i banke i dužnici. Zanimljivo je da 71 posto ispitanika smatra da su ulaganja u životno,zdravstveno i osiguranje imovine niska jer se o njima ne zna dovoljno. Svoju vlastitu financijsku pismenost studenti su ocijenili trojkom,a znanje građana dvojkom.