Croatia osiguranje Ljubuški: Donacija rodilištu i Udruzi lige protiv raka

Na molbu rodilišta Doma zdravljaLjubuški, Croatia osiguranje izdvojila je sredstva za nabavku Aspiratora SuperTobi. Ovaj aparat, neophodan za rad rodilišta, koristi se za čišćenje dišnihputova novorođenčadi.

Prema riječima prim. dr.Vukojevića, ovom donacijom, kao i donacijama ostalih gospodarskih subjekata, podignutaje kvaliteta usluge u rodilištu Doma zdravlja Ljubuški u kojemu na svijet dođe200-ak beba godišnje.

Osim ove donacije, Croatiaosiguranje d.d. se uključilo i u akciju UdrugeHercegovačka liga protiv raka te dalo svoj doprinos nabavci mobilnogmamografa.

Logo Društva ponosno stoji uzružičastu vrpcu, simbol borbe protiv raka dojke.