Croatia osiguranja: Dobit u prvom polugodištu 2011. veća za 39%

Croatia osiguranje u prvom polugodištu 2011. godine ostvarila je bruto dobit u iznosu od 45,5 milijuna kuna što je povećanje za 39,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa Croatia osiguranje ostvarila je u prvih šest mjeseci 2011. godine bruto dobit u iznosu od 76,3 milijuna kuna što je 5,4% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna zaračunata bruto premija društava za osiguranje u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2011. godine iznosi 4.948,3 mil. kuna, što unatoč prvotnim optimističnim prognozama vezanim za oporavak hrvatskog osigurateljnog sektora, predstavlja smanjenje od 2,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sukladno kretanjima na tržištu Croatia osiguranje također bilježi smanjenje zaračunate premije od 4,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te ona iznosi 1.729,0 mil. kuna. Zaračunata premija u neživotnim osiguranjima za prvih šest mjeseci 2011. godine iznosi1.563,2 mil. kuna, dok u se životnim osiguranjima bilježi povećanje od 2,0% te ista iznosi 165,8 mil. kuna.

Usprkos teškim tržišnim uvjetima, Croatia osiguranje d.d. i u 2011. godini uspješno nastavlja poslovati te time potvrđuje svoju lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj. U prvom polugodištu 2011. godine tržišni udio Croatia osiguranje zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje u RH iznosi 36,3%. Društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine poslovalo s visokim koeficijentom likvidnosti koji na dan 30. lipnja 2011. godine iznosi 29,7.

Na razini Grupe zaračunata bruto premija bilježi smanjenje za 3,5%, što možemo pripisati nepovoljnim ekonomskim kretanjima i njihovom izravnom utjecaju na osiguravateljni sektor. Zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja u prvom polugodištu iznosila je 1.777,9 mil. kuna, dok se u životnim osiguranjima bilježi povećanje od 2,5% te iznosi 187,6 mil. kuna.