Croatia Lloyd prestaje s radom

Croatia Lloyd prestaje s radom

Croatia osiguranje pokrenulo je postupak postupnog prestanka poslovanja jedinog hrvatskog društva za reosiguranje, Croatia Lloyda. Odluka Uprave donesena je sukladno optimizaciji poslovanja radi racionalizacije troškova poslovanja i alokacije kapitala unutar Grupe. 

Unatoč najavljenim promjenama, u cijelosti će se zadržati ekspertiza stručnih kadrova. U Upravi vjeruju da će klijenti Croatia Lloyda i dalje dobivati isti ili bolju razinu usluge, stoji u priopćenju Hanfi i Zagrebačkoj burzi.