Crna Gora: Lovćen osiguranje vodeći na tržištu autoodgovornosti

Prema podacima Nacionalnog biroaosiguravača Crne Gore, broj izdanih polica osiguranja autoodgovornosti u2010.godini iznosio je 183.898 što je manje za 5.116 ili 2,71 % u odnosu naprethodnu godinu. Najveći rast u broju izdanih polica je ostvarilo Uniqaneživotno osiguranje AD od 66,16 %, a najveći pad od 20,25 % je imalo SavaMontenegro osiguranje AD.

Nacionalni biro sustavnoosuvremenjuje način prikupljanja i obrade podataka, kako bi se zaštitili interesičlanova tog udruženja te afirmirala osiguranja kao efikasne ekonomske zaštiteod potencijalnih rizika i ulaganje u sigurnu budućnost. Aktivnosti Biroausmjerene su ka postizanju harmonizacije ukupnog tržišta osiguranja, rekao jeBoris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa.

Na tržištu autoodgovornosti navodećoj poziciji u 2010. je Lovćen osiguranje AD s udjelom od 50,82 %. SlijedeSava Montenegro osiguranje AD sa 22,90 %, Delta Generali osiguranje AD sa 12,69%, Uniqa neživotno osiguranje sa 10,82 % i Swiss osiguranje AD s udjelom od2,86 %.

U odnosu na prethodnu godinuudjekle su smanjili dva vodeća osiguratelja: Sava Montenegro AD sa smanjenjem iLovćen osiguranje AD. Najveći porast udjela od 4,45 % zabilježilo je Uniqaneživotno osiguranje AD, a porasli su i Delta Generali osiguranje AD i Swissosiguranje AD.

Najviše izdanih polica premavrsti vozila u 2010.godinu izdano za putnička i teretna vozila. U odnosu naprethodnu godinu došlo je do smanjenja broja polica izdanih za putnička vozilau iznosu od 5,19 %, a broj polica izdanih za teretna vozila se povećao za 13,83%.