CO: Dobit u prvom kvartalu povećana za 37,3 posto

U prvom tromjesečju 2012. Croatia osiguranje d.d. ostvarila je bruto dobit u iznosu od 26.4 milijuna kuna, što je povećanje od 37,3% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine

Ukupni prihodi Croatia osiguranja iznose 641,9 mil. kuna i veći su za 1,6% ili nominalno 9,9 mil. kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ukupni rashodi iznose 615,5 mil. kuna i veći su za 0,5% ili nominalno 2,8 mil. kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Hrvatski osigurateljni sektor u prvom kvartalu bilježi pad premije čime su opravdane  tvrdnje kako 2012. godina neće biti ništa manje izazovna od prošle godine. U skladu  s gospodarskim kretanjima, koja uvelike ovise o aktualnoj globalnoj financijskoj krizi, na hrvatskom tržištu osiguranja ne očekuje se značajniji rast premije ni u 2012. godini, drže u najvećem hrvatskom osiguravatelju. 

U prva tri mjeseca 2012. godine, društvo je ostvarilo ukupnu zaračunatu premiju u iznosu od 951,2 mil. kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zaračunata premija neživotnih osiguranja manja je za 2,8%, dok u segmentu životnih osiguranja bilježi smanjenje od 4,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Posebno je važno naglasiti kako je u osiguranjima motornih vozila zabilježen porast zaračunate premije od 5,3%, sa 260 na 274 milijuna kuna.

Tržišni udio Croatia osiguranja u ukupnoj zaračunatoj premiji svih društava za osiguranje u RH u prvom tromjesečju 2012. iznosi 37,5%, dok društvo kćer Croatia zdravstveno osiguranje bilježi udio od 1,3%.

Bruto likvidirane štete u razdoblju od I - III 2012. godine iznose 376,1 mil. kuna, što je za 3,6%, odnosno 14,1 mil. kuna manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neživotna osiguranja bilježe pad bruto likvidiranih šteta za 2,6%, dok su u životnim osiguranjima likvidirane štete manje za 7,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pokazatelj likvidnosti  na dan 31. ožujak 2012. godine iznosi visokih 14,8.

S ciljem realizacije rasta prodaje i podizanja profitabilnosti Društva i u 2012. godini  nastavlja se s uvođenjem inovacija, redizajnom starih i uvođenjem novih proizvoda sukladno svjetskim trendovima razvoja osiguranja.