Centar za mirenje pristupio europskoj mreži institucija za izvansudsko rješavanje sporova

Centar za mirenje pristupio europskoj mreži institucija za izvansudsko rješavanje sporova

Dopisom Europske komisije od 4. veljače 2014. godine Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje obaviješten je o primitku u članstvo FIN-NET-a, te će na slijedećoj plenarnoj sjednici članova FIN-NET-a, koja će se održati 5. lipnja 2014. godine u Ateni, biti predstavljen kao novi član.

FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network) predstavlja mrežu nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u zemljama europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Liechtenstein i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga.

Europska komisija 2001. godine osnovala je FIN–NET u svrhu omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima.

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje već sedam godina uspješno provodi postupke mirenja kao načina izvansudskog rješavanja sporova u svim sporovima iz područja osiguranja, a prednost i posebnost postupka mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje sastoji se u činjenici da je taj postupak besplatan za oštećene osobe.

U slučaju spora između primjerice potrošača iz Hrvatske i davatelja financijskih usluga u zemlji europskog gospodarskog prostora, potrošač bi trebao svoju žalbu prvo uputiti  inozemnom davatelju financijskih usluga. Ukoliko potrošač ne uspije riješiti spor direktno s inozemnim davateljem financijskih usluga, onda se može obratiti ili direktno instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u zemlji davatelja financijskih usluga ili instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u Hrvatskoj, koja je član FIN-NET mreže – konkretno Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

„Izuzetno smo zadovoljni zbog činjenice da je upravo Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje primljen u članstvo FIN-NET-a, posebno imajući u vidu da Europska unija kontinuirano naglašava značaj razvoja instituta zaštite potrošača kao i činjenicu kako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe Zakona o mirenju koje se odnose na mirenje u prekograničnim sporovima u građanskim i trgovačkim predmetima. Od posebne važnosti je i mogućnost pružanja pravne pomoći hrvatskim potrošačima u sporovima iz područja osiguranja kao dijelu financijskog sektora.“ - izjavio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Članovi FIN-NET-a su također Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Švedska, Španjolska, Velika Britanija i Irska, a obuhvaćene su razne institucije kao što su centri za mirenje, instituti pravobraniteljstva (ombudsmani) u osiguranju, instituti zaštite potrošača u bankarstvu te generalno u financijskom sektoru.