CEDOH seminar: Novi kapitalni standard i izgradnja sustava integriranog upravljanja rizicima

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Novi kapitalni standard i izgradnja sustava integriranog upravljanja rizicima", koji će se održati u petak, 4. travnja 2014. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb. 

Seminar će održati Stjepan Anić, a trajat će 8 nastavnih sati. Seminar će, nadilazeći razinu puke teorijske općenitosti te kroz prezentaciju primjera iz prakse, demistificirati i do kraja razjasniti sve koncepte i osnovne elemente ključnih procesa vezanih uz novi kapitalni standard i s njim vezanu praksu kontrole i upravljanja rizicima. Tijekom seminara bit će identificirani oni dijelovi sustava upravljanja rizicima koji će u zahtjevima i implementaciji biti jednaki za sva društva, bez obzira na njihovu veličinu i razinu kompleksnosti poslovanja, kao i oni koji bi morali biti jedinstveni za svaku od organizacija, budući da su po definiciji ovisni o određenim segmentima poslovnog modela partikularne institucije.

Rok za prijavu na seminar je 28.03.2014., a poziv na prijavu na seminar s više informacija i prijavnicu preuzmite u privitcima.

Dokumenti za preuzimanje