CEDOH seminar i radionica: Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine

CEDOH seminar i radionica: Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar i radionicu "Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine", koji će se održati u petak, 5. prosinca 2014. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb. Ovu specijalističku edukaciju održat će Drago Klobučar i Martina Tokić. Seminar će trajati 7 nastavnih sati. 

U fokusu seminara bit će, među ostalim, sljedeća pitanja i teme:  ocjena i procjena rizika, utvrđivanje PML-a, različite lokacije i rizik, objedinjavanje predmeta osiguranja, isključenja iz osiguranja, odbitne franšize, kreiranje police osiguranja.
U sklopu radionice u trajanju od 4 nastavna sata radit će se vježbe izračuna premije osiguranja - obračun PML-a i adekvatne premije osiguranja temeljem različitih postavki all risks pokrića.

Rok za prijavu na seminar je 01.12.2014. godine. Poziv na prijavu za seminar i radionicu s više informacija te prijavnicu možete preuzeti u privitku ili na www.huo.hr

Dokumenti za preuzimanje