CEDOH seminar: Financijsko izvještavanje i računovodstvo u osiguranju

CEDOH seminar: Financijsko izvještavanje i računovodstvo u osiguranju

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Financijsko izvještavanje i računovodstvo u osiguranju".
Vrijeme održavanja: Petak, 12. prosinca 2014. s početkom u 9 sati
Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb
Predavači: Krešimir Kolar i Ivana Matovina

Cilj ovog specijalističkog seminara je pružiti osnovne informacije o financijskom izvještavanju i računovodstvenim specifičnostima u osigurateljnoj industriji.  Također, kroz prezentaciju i primjere iz prakse bit će dan uvid u MRS i MSFI zahtjeve relevantne za računovodstvenu evidenciju poslovnih transakcija i financijsko izvješćivanje u društvima za osiguranje. Na kraju, bit će objašnjeni najvažniji financijski pokazatelji u osiguranju, izračuni adekvatnosti kapitala i zahtjevi za solventnošću. Na osnovi financijskih izvještaja bit će izneseni i sumarni zaključci o tržištu osiguranja u RH.

Rok za prijavu na seminar je 08.12.2014. godine.

Poziv na prijavu za seminar i radionicu s više informacija te prijavnicu možete preuzeti u privitku ili na www.huo.hr.

NADOLAZEĆA EDUKACIJA

Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine - 05.12.2014.
Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju poziva zainteresirane da dostave prijedloge tema za seminare u 2015. godini. Mogu se predložiti sve teme koje su izraz poslovnih ciljeva, planova i potreba. Uz teme mogu se predložiti i predavači. Svoje prijedloge pošaljite na cedoh@huo.hr

 

Dokumenti za preuzimanje