CEDOH: POLAZNICIMA TEMELJNOG SEMINARA URUČENE DIPLOME

Od ukupno 39 polaznika Temeljnog seminara o osiguranju Centra za edukaciju Hrvatskog ureda za osiguranje, njih 28 položilo je ispit s odličnim uspjehom, a najbolje rezultate postigle su Maja Ivanić i Tina Maršić Dukić iz Triglav osiguranja i Ivana Vranić iz Allianza.

Diplome su uručene i sljedećim polaznicima: Janko Erdelji (Croatia zdravstveno osiguranje), Karlo Tafra, Iva Goluža, Ana Maria Gverić, Klaudia Abramović, Anđelinna Lastrić, Ivan Sinković, Marija Gračaković, Maja Polanc, Zlatko Lovrić, Tihana Frobe, Nikolina Matić, Pero Đuranović, Ivana Cvitanović, Ivana Siladić, Ana Čičak, Blago Gudelj, Branka Ružić, Ružica Patajac i Sabina Bajruši (Croatia osiguranje), Mario Barešin (Fortius), Marko Pašić (Jadransko osiguranje), Andrea Pilić (Cardif osiguranje), Mirjana Korša i Božidar Židanić (Helios VIG), Matea Kroflin, Vesna Ljubijankić, Goran Tolić, Tihana Botor, Mia Pamuković, Marija Seleši i Tea Nemčić (Allianz Zagreb), Vesna Sumić, Vedrana Ištuk i Ljiljana Radelja (Ministarstvo financija) i Ljudmila Hržica (Sunce osiguranje).

Edukacija djelatnika, odnosno financijska pismenost je jedan od imperativa Hrvatskog ureda za osiguranje, čiji direktor Hrvoje Pauković je izvjestio o pregovorima o edukaciji s jednim od najjačih edukacijskih centara.