CEA o preporukama Europske komisije u dokumentu o korporativnom upravljanju

Novi Solvency II regulatorni sustav uvest će nove zahtjeve u svezi korporativnog upravljanja u sektoru osiguranja. Spomenuti zahtjevi bit će ključni čimbenik novog risk-based sustava kako bi se osiguralo da adekvatnost kapitala i sustavi kontrole budu dovoljno jaki, odgovorila  je Europska federacija osiguratelja i reosiguratelja - CEA na preporuke Europske komisije u svezi Green Paper dokumenta, čiji je cilj unapređenje postojećeg mehanizma korporativnog upravljanja.

Dok Green Paper promatra korporativno upravljanje više s makroekonomske razine, sveobuhvatan okvir treba biti usklađen sa pojedinačnim zahtjevima trenutnog sektorskog zakonodavstva u zemljama članicama EU te budućim EU zakonodavstvom (kao što je Solvency II), naglasila je CEA.