BOSNA I HERCEGOVINA: Poslovanje osiguravatelja u prvih deset mjeseci 2012. godine

Ukupna premija osiguranja 216,9 milijuna eura Osiguravajuće kuće u Bosni i Hercegovini, njih 25, su u prvih deset mjeseci 2012. godine ostvarile ukupnu premiju od 424,39 milijuna konvertibilnih maraka (KM), odnosno 216,9 milijuna eura. To predstavlja porast od 6,5 milijuna eura ili 3,09 posto u odnosu na isti period prošle godine. Taj rast kod osiguravatelja sa sjedištem u Federaciji BiH u promatranom periodu iznosio je 2,36 posto, a u Republici Srpskoj za 5,12 posto, podaci su entitetskih agencija za nadzor osiguranja.

U strukturi ukupne bh. premije u deset ovogodišnjih mjeseci, udio neživotnih osiguranja (181,75 milijuna eura) iznosilo je 83,76 posto i bilježi blagi pad u odnosu na isti lanjski period kada je taj udio iznosio 84,39%.

Kao i do sada, u strukturi neživotnih osiguranja najveći dio odnosi se na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti – u FBiH iznosi 53,10 posto, a u RS-u čak 70,99 posto.

S druge strane, udio životnih osiguranja (35,24 milijuna eura) u prvih deset mjeseci 2012. poraslo je na 16,24 posto s 15,61 posto koliko je iznosilo u istom lanjskom periodu.

Nažalost, negativna kretanja u privredi i pad standarda većine bh. stanovništva ne daju razlog za pretjerani optimizam da će do kraja ove, ali i naredne godine osjetnije porasti premija životnih osiguranja, što upućuje na zaključak da će i 2013. biti uistinu teška godina za poslovanje osiguravatelja u BiH.

 

U odnosu na ukupan premijski konto na nivou države, udio osiguravajućih kuća iz Federacije BiH i dalje je dominantan. Naime, 14 osiguravatelja iz ovog bh. entiteta za prvih deset mjeseci 2012. su, računajući i ostvarenu premiju njihovih filijala na tržištu entiteta RS, uknjižili 157,8 milijuna eura ili za 3,63 milijuna eura više u odnosu na isti lanjski period kada je ta premija iznosila 154,16 milijuna eura.

S druge strane, premija 11 osiguravajućih društava iz Republike Srpske, uključujući i premije njihovih filijala koje posluju u FBiH, za prvih deset mjeseci ove godine iznosi 59,19 milijuna eura, ili za 2,88 milijuna eura više nego u istom periodu lani kada je premija iznosila 56,3 milijuna eura.

Premijski podbačaj u Federaciji BiH zabilježile su četiri osiguravajuće kuće - Croatia, VGT, LOK, dok je Lido osiguranju polovinom 2012. oduzeta dozvola za rad i pokrenut je likvidacijski postupak. Premijski minus u Republici Srpskoj uknjižila su tri osiguravatelja - Bobar, Brčko-gas i Triglav Banja Luka.

 

Tržišni lider u BiH je i dalje Sarajevo osiguranje sa 10-mjesečnom premijom od 28,04 milijuna eura, što je za 0,97 milijuna eura ili 3,6 posto više u odnosu na prvih deset mjeseci 2011. godine.

Najveći dio tog premijskog rasta se odnosi na neživotna osiguranja (prvenstveno, imovine i osiguranja automobilske odgovornosti),  dok je i pored blagog rasta, udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji i dalje skroman i iznosi svega 1,37 milijuna eura ili 4,9 posto ukupne premije Sarajevo osiguranja.

BiH: PREMIJA OSIGURANJA  (u EUR)

 

Osiguravajuće

društvo

I. – X. 2012.

Neživotna

osiguranja

Životna

osiguranja

Ukupna

premija

Sarajevo

26.668.948,23

1.376.095,85

28.045.044,08

Bosna-Sunce

18.386.106,46

940.650,38

19.326.756,84

Euroherc

18.669.538,87

 

18.669.538,87

Uniqa

9.846.731,10

7.722.916,53

17.569.647,63

Croatia

13.062.271,43

2.438.310,22

15.500.581,65

Triglav Sarajevo

12.440.028,64

1.942.939,92

14.382.968,55

Jahorina

12.712.339,63

307.843,99

13.020.183,62

VGT

10.714.591,98

 

10.714.591,98

Merkur BH

345.952,23

8.953.558,29

9.299.510,52

Grawe Sarajevo

2.031.339,87

7.215.200,32

9.246.540,18

Dunav

7.492.320,15

217.955,21

7.710.275,36

Drina

6.476.163,77

 

6.476.163,77

Zovko

6.473.757,82

 

6.473.757,82

Bobar

6.274.590,19

 

6.274.590,19

Brčko-gas

6.158.405,35

 

6.158.405,35

Nešković

5.209.507,71

 

5.209.507,71

ASA

4.387.111,89

 

4.387.111,89

Grawe Banja Luka

6.414,12

4.053.627,73

4.060.042,84

Camelija

3.444.157,89

 

3.444.157,89

Krajina

3.229.575,31

 

3.229.575,31

Triglav  Banja Luka

3.215.249,50

 

3.215.249,50

Aura

2.233.556,53

 

2.233.556,53

Mikrofin

1.603.654,70

 

1.603.654,70

Lido*

673.117,42

 

673.117,42

LOK

 

70.408,76

70.408,76

Ukupno

181.755.429,80

35.239.507,18

216.994.936,98