Bosiljka Horvat predsjednica Vijeća Udruženja međunarodnih otpremnika

Na plenarnoj sjednici Udruženja međunarodnih otpremnika HGK održanoj 10. prosinca za predsjednicu Udruženja ponovno je izabrana Bosiljka Horvat iz Zagrebšpeda d.o.o., a za zamjenika predsjednice Josip Tonković iz Omega špeda d.o.o. te još devet članova Vijeća Udruženja. Donesen je i Poslovnik o radu Udruženja.

Prema podacima HGK za 2011. godinu, u Hrvatskoj je prema glavnoj djelatnosti za otpremništvo registrirano oko 495 tvrtki s ukupno oko 5080 zaposlenih. Prema podacima Carinske uprave, u RH ima oko 600 ovlaštenih carinskih otpremnika i oko 3500 ovlaštenih carinskih zastupnika.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji izvjesno je smanjenje količine poslova carinskog zastupanja koje sada obavljaju carinski otpremnici, što će svakako imati negativne posljedice za dio tvrtki koje se bave carinskim otpremništvom.

S Carinskom upravom održan je sastanak o Monitoring misiji Europske komisije radi procjene spremnosti RH za pristupanje Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku. Neke mjere koje su trebale nastupiti s 1. srpnjem 2012. godine u vezi s radom na graničnim prijelazima kasnije su donekle ublažene. Međutim, svakako znatne promjene treba očekivati s datumom ulaska u Europsku uniju.