Boris Galić: Poslovanje mirovinskih društava je transparentno

„Dok god imate ovakav omjer između broja zaposlenihi umirovljenika, ne postoji čarobni štapić kojim će se riješiti takav problemmirovinskog sustava. Problem nije u mirovinskim fondovima, nego u tome kakopovećati broj zaposlenih, pa čak i kako aktivirati jedan dio ljudi srednjegeneracije koji su otišli u mirovinu i time napravili životnu pogrešku.

Uz ovaj ključni, normalno je dase generiraju drugi, manji ili veći, uglavnom, operativni problemi… Dio poslakoji rade mirovinska društva funkcionira iznad očekivanja. Prosječan godišnjiprinos od početka ulaganja iznosi 5,3 posto. Uzmemo li u obzir da je prosječnastopa inflacije u tom razdoblju bila oko dva posto, dolazimo do realnog prinosavećeg od tri posto. Na temelju standarda u svijetu, naša su očekivanja spočetka mirovinske reforme bila da će rast iznositi između dva i tri posto.Prema tome, vjerujem da smo mi svoj dio posla dobro obavili“, rekao je BorisGalić, predsjednik Uprave Allianz osiguranja.

Na pitanje kako komentira tvrdnjeda su naknade koje ubiru društva koja upravljaju fondovima previsoke, Galić jeodgovorio: „Ta je naknada pala s 1,2 posto od imovine fonda s početka reformena 0,65 posto... Poslovanje mirovinskih društava je izuzetno transparentno,njihov račun dobiti i gubitka je vrlo jednostavno iščitati i lako je ustanovitida su mirovinska društva razumno profitabilna. Najhitnije je da je menadžmentkoji upravlja mirovinskim fondovima ostvario dobre prinose… Ne treba zaboravitida je primarni posao fondova da sačuvaju novac osiguranika i da ga pokušajuoploditi uz maksimalnu sigurnost. To smo uvijek govorili i na početku reforme.Ljudima smo isto tako pošteno rekli da vrijedi jednostavno pravilo: što ćenjihova plaća biti viša, to će im i mirovina jednog dana biti viša. Plaća,odnosno doprinos uplaćen iz plaće, ipak je glavni izvor nečije buduće mirovine.