Blagi optimizam u poslovnoj 2011.

Nauzorku od 437 tvrtki, koje ostvaruju 12,71 posto ukupnog prihoda gospodarstva izapošljavaju 12 posto zaposlenih u gospodarstvu, Privredni vjesnik proveo jeanketu "Poslovna očekivanja 2011." Uodnosu na prošlogodišnju prosječnu ocjenu od 2,24, anketirane tvrtke općestanje gospodarstva ocijenile su dosad najnižom prosječnom ocjenom od 1,99. Gospodarskirast u 2011. biti tek malo veći nego u 2010., smatra 51,41 posto, a 29,06 postomisli da će bit jednak.

Izrezultata ankete izvire blagi optimizam, kazao je ekonomist Žarko Primorac, tedodao  da devetomjesečni rezultati tvrtkine ohrabruju. Primorac ocjenjuje da iako je kriza u svijetu dosegla dno te daje počeo lagani oporavak, što, međutim, ne vrijedi i za Hrvatsku.

"U2011. godini najviše problema imat će javni sektor i svi oni koji rade s njimjer je predizborna godina i neće se donositi nikakve odluke, a velikibroj malih poduzetnika bit će u teškoćama jer neće moći prepoznati kojomstrategijom nastaviti dalje“, procjenjuje Damir Kuštrak. Ivan Crnjac, izvršnipotpredsjednik Agrokora za strategiju i tržišta kapitala upozorio je da jeključni problem što se vladine mjere gospodarskog oporavka nisu provodile brzoi na adekvatan način, te kazao kako će Hrvatska tek 2013. dosegnutiproizvodnost iz 2008. godine. Ljubo Jurčić ističe da se Hrvatska mora sama zasebe pobrinuti jer izvana neće doći nikakvo čudo. Ako Vlada do kraja prvogtromjesečja 2011. počne provoditi aktivnu ekonomsku, odnosno industrijskupolitiku, koja bi rezultirala povećanjem proizvodnje, zaposlenosti i izvoza,onda se u zadnjem kvartalu sljedeće godine može očekivati da će zemlja biti naputu izlaska iz krize.

Rezultatiankete 437 tvrtki pokazali su da 60,98 posto anketiranih drži da će učinke krizeuglavnom prevladati, a čak 61,04 posto tvrtki planira malo veći prihod nego u 2010.godini. Izvozna očekivanja u 2011. su u porastu pa tako nešto veći izvoz u2011. očekuje čak 79,28 posto tvrtki.

LjuboJurčić ekonomski analitičar 2010.

Na temelju anketnog upitnikom nakoji je odgovorilo 397 tvrtki, prof. dr. Ljubo Jurčić, predsjednik Hrvatskogdruštva ekonomista, dobitnik je nagrade Privrednog vjesnika "GorazdNikić" za Ekonomskog analitičara 2010. godine. Jurčić je izabran među 38analitičara, a u uži izbor ušli su i ekonomisti  Slavko Kulić, željkoLovrinčević, Damir Novotny i Guste Santini.

Nagradase ove godine dodjeljuje po prvi put, pet godina od smrti istaknutog ekonomskoganalitičara i utemeljitelja konjunkturnih istraživanja u Hrvatskoj prof. dr.Gorazda Nikića.

Primajućinagradu, Ljubo Jurčić je istaknuo važnost podupiranja razvoja ekonomskeanalitike, koju podupire i Hrvatsko društvo ekonomista, te odao priznanje iprofesorima koji su mu svojedobno predavali na Ekonomskom fakultetu.