Banke smanjuju stambene kamate, a Vlada preuzima rizik otplate

U sklopu Vladinog programapoticanja stanogradnje banke će sniziti kamate na stambene kredite na 4,95posto, dogovoreno je to na sastanku predstavnika Vlade i premijerke JadrankeKosor s predstavnicima banaka u Hrvatskoj. Oni koji kredite ne budu mogliotplaćivati ne moraju brinuti jer će im u tom slučaju "uskočiti"Vlada.

"S bankarima smo se sastalikako bismo našli model da izađemo iz krize i olakšamo građanima", rekla jepremijerka Kosor i posebno zahvalila bankarima jer su pristali na smanjenjekamata za Vladin program za olakšavanje stanogradnje i graditeljstva, odnosnoprodaje stanova.

"Trenutno je prosječnakamata na stambene kredite oko 6,02 posto, a za ove dogovorena je kamata 4,95posto u određenom roku", rekao je predsjednik Uprave Raiffeisen BankeZdenko Adrović, te pojasnio da Vlada neće subvencionirati te kredite nego ćenastupiti kao jamac. To znači da ako korisnik stambenog kredita iz Vladinogprograma poticanja stanogradnje ne bude mogao otplaćivati kredit do kraja,Vlada će na sebe preuzeti otplatu kredita do tri godine.