Ante Samodol: Mirovinski fondovi trebaju ispunjavati socijalne, ekonomske i političke ciljeve

Drugi mirovinski stup preskup je za održavanje.Jedna kuna zarade dosad je generirala 65 lipa troška, odnosno 5 milijardi kuna«zarade» mirovinskih fondova, koliko iznosi razlika između uplaćenih doprinosai neto imovine mirovinskih fondova generiralo je 3,4 milijarde kuna troškova. Troškove preskupog sustava trebašto prije smanjiti. Kako bi se to postiglo "treba reducirati sve troškovisustava - ulazne i izlazne naknade, naknade za upravljanje i Regos“, upozoravapredsjednik Uprave Hanfe Ante Samodol, u razgovoru za časopis Banka.

Mirovinski fondovi ne smijuostati institucije koje će najviše doprinositi svojim osnivačima. Treba omogućitičlanovima fondova da postanu suvlasnici društava za upravljanje. Ako banke nepristanu, treba izmijeniti zakon i sadašnje fondove dodijeliti na upravljanjedrugim povjereničkim institucijama koje će se osnovati. Jer, fond nije pravnaosoba i tu ne bi bilo kršenja prava vlasništva", smatra Ante Samodol. Takobi se u Hrvatskoj formirala najbolja kombinacija sustava međugeneracijskesolidarnosti i kapitalizirane štednje za starost. "Društva ne bi bila samoprofitno usmjerena, već bi postala prava fiducijarna društva sa svrhomispunjavanja socijalnih, ekonomskih i političkih ciljeva nacije".

U slučaju veće krize nafinancijskom tržištu, sada vidljivi trošak nije ništa prema potencijalnomtrošku koji bi se mogao pojaviti, upozorava predsjednik Uprave Hanfe.