Analiza Ernest&Young: Smanjene transakcije spajanja i preuzimanja (M&A) u regiji

Ukupan broj sklopljenih poslova u regiji središnje i jugoistočne Europe smanjio se za 1,8%, štoviše ukupna procijenjena vrijednost tržišta M&A transakcija smanjena je za 17,6% u 2012. godini u odnosu na 2011. Rezultati su to Ernst & Youngove analize M&A trendova u 11 zemalja SJIE regije (Bugarska, Češka Republika, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Turska).

Najviše je transakcija zaključeno u Turskoj (297 transakcija u odnosu na 272 u 2011.). Slijede Poljska (276 transakcija u odnosu na 254 u 2011.) i Češka (155 transakcija u odnosu na 119 u 2011.). Grčka je zabilježila najviši uzastopni rast na godišnjoj razini u iznosu od 47,4% (sa 19 na 28 transakcija). Nasuprot tome, pored Bugarske, najveći pad u odnosu na godinu prije zabilježila je Hrvatska (63,5%, odnosno sa 52 na 19 transakcija).

Na rezultate Hrvatske u 2013. svakako će utjecati prodaja Croatia osiguranja i Hrvatske poštanske banke te pristup EU.

U 2012. godini u regiji je zabilježeno ukupno 1.108 zaključenih transakcija s procijenjenom ukupnom vrijednošću od 41,8 milijardi USD. Najatraktivniji sektori po broju transakcija bili su sektor proizvodnje (135 A transakcija), usluga (116) i energije (115). Međutim, u pogledu opsega transakcija, vodeći su bili sektori bankarskih i financijskih usluga, hrane i pića te energije.

Što se tiče samih investitora, većinu transakcija u svim zemljama sklopili su strateški investitori, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se preko 85% ukupnih transakcija odnosi na strateške, a manje od 15% na financijske investitore.