Allianz Portfolio najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

Allianz Portfolio najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj

 Zagreb, 2. srpnja 2014. - Allianz Portfolio dobitnik je nagrade „Top of the Funds“  koju mu je u kategoriji otvorenih mješovitih investicijskih fondova dodijelilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) te je time već četvrtu godinu zaredom prvonagrađeni fond u svojoj kategoriji.

Allianz Portfolio jedan je od triju investicijskih fondova Allianz Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima, koji je s radom započeo 2009. godine te ostvario petogodišnji kontinuitet odličnih rezultata. Uz nagrađeni Portfolio, Allianz Invest upravlja s još jednim novčanim i jednim dioničkim fondom, Allianz Cash i Allianz Equity.

Povodom osvajanja nagrade, Allianz Invest sljedeća četiri mjeseca, od 2.7.2014. do 31.10.2014. oslobađa sve uplate od ulazne naknade. 

„Uloga tržišta kapitala u Hrvatskoj i dalje nije u potpunosti ispunjena, a posljedica je izostanka pozitivnih gospodarskih vijesti i trendova. Zadovoljni smo što i u takvim uvjetima ostvarujemo vrlo dobre rezultate, ali tek će jači ekonomski oporavak i povratak optimizma omogućiti tržištu kapitala i investicijskim fondovima korištenje svog punog potencijala za generiranje novog gospodarskog rasta“, izjavio je  predsjednik Uprave Allianz Investa Mario Staroselčić povodom dobivanja još jedne nagrade.

 Otvoreni investicijski fond Allianz Cash orijentiran je primarno na ulaganja u nisko rizične dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca kraćeg dospijeća i depozite kod ovlaštenih banaka, te je utvrđena niska sklonost preuzimanja svih rizika kojima je Allianz Cash izložen u postizanju svog investicijskog cilja. Više o rizicima ulaganja u Allianz Cash možete pronaći u Prospektu u dijelu „Rizici ulaganja u Fond“.

Allianz Cash

Otvoreni investicijski fond Allianz Portfolio orijentiran je primarno na ulaganja u dionice i obveznice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova, te je utvrđena umjerena sklonost preuzimanja svih rizika kojima je Allianz Portfolio izložen u postizanju svog investicijskog cilja. Više o rizicima ulaganja u Allianz Portfolio možete pronaći u Prospektu u dijelu „Rizici ulaganja u Fond“.

Allianz Portfolio

Allianz Equity

* Prinosi ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitaru uključene su u cijenu udjela.