ALLIANZ: Osiguranje od otkaza uz policu AO

Allianz Zagreb svim postojećim i novim osiguranicima nudi jedinstvenu uslugu na hrvatskom tržištu osiguranja. Riječ je o novom pokriću u segmentu osiguranja financijskih gubitaka - osiguranju od otkaza radnog odnosa koje se ugovara uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Građani svakodnevno ostaju bez posla, a ovo je pokriće način da se dijelom zašite od posljedica i rizik plaćanja premije prenese na osiguratelja. Ukoliko klijent, odnosno osiguranik, dobije otkaz od strane poslodavca tijekom trajanja AO police, a prethodno je bio zaposlen na neodređeno vrijeme, Allianz će mu nadoknaditi iznos ugovorene premije AO s porezom od 15%.

Posebnost ove nove ponude je da se pokriće može i proširiti na način da klijent na policu uključi i supružnika. Na taj način i u slučaju otkaza radnog odnosa supružnika, Allianz nadoknađuje iznos ugovorene AO premije osiguraniku. Novo pokriće mogu ugovoriti svi postojeći i novi klijenti - fizičke osobe - prilikom obnavljanja, odnosno ugovaranja police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobni automobil.

Osiguranje od otkaza radnog odnosa mogu ugovoriti i obrtnici, a osigurani slučaj smatra se odjava obrta. Pokriće ne pokriva slučajeve sporazumnog prekida radnog odnosa ili jednostranog otkaza od strane osiguranika.

Osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama, odnosno osiguranje od automobilske odgovornosti, obvezno je za sve vlasnike ili korisnike vozila, kako je propisano Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. U Allianzu se uz osnovno AO osiguranje može još ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja vozača i putnika za vrijeme vožnje, osiguranje djelomičnog kaska, osiguranje zaštitnim pismom (Euro+) te osiguranje AO XL. Novo dopunsko pokriće za osiguranje od otkaza može se ugovoriti kod zastupnika Allianza, a uskoro će biti dostupno i online, putem Allianzovog web shopa na www.allianz.hr