Aktivnosti MUP –a i HUO smanjuju broj neosiguranih i neregistriranih vozila

Aktivnosti MUP –a i HUO smanjuju broj neosiguranih i neregistriranih vozila

Zagreb, 15. svibnja 2014.  -  Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Hrvatski ured za osiguranje nastavljaju akcije u okviru kampanje „Stop neosiguranim vozilima“ i aktivnosti s ciljem smanjenja broja neosiguranih i neregistriranih vozila, ali i povećanja sigurnosti u prometu. Zahvaljujući zajedničkim aktivnostima MUP-a RH i Hrvatskog ureda za osiguranje, broj neosiguranih vozila na hrvatskim cestama posljednjih godina je u opadanju, ali je i dalje broj takvih vozila značajan. 

Među ciljevima Nacionalnog program sigurnosti cestovnog prometa RH 2011.-2020., koji je usklađen s 4. Akcijskim programom za sigurnost cestovnog prometa zemalja članica EU i Desetljećem akcije Ujedinjenih naroda, svakako su i promjena ponašanja sudionika u prometu. Stoga će MUP RH kao nositelj ovog programa, i Hrvatski ured za osiguranje kao jedan od članova Radne skupine za provedbu Nacionalnog programa, nastaviti provedbu aktivnosti s ciljem smanjenja broja neosiguranih i neregistriranih vozila u Hrvatskoj.

Vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog, motornog vozila njegovom vlasniku donosi brojne prekršajne kazne, a izostanak odgovarajućeg osiguranja od automobilske odgovornosti može dovesti do katastrofalnog financijskog udara na imovinu njegovog vlasnika odnosno vozača takvog vozila.

Naime, u slučaju da vozač, upravljajući neosiguranim vozilom počini određenu štetu, koja se može mjeriti u milijunskim iznosima kuna, Hrvatski ured za osiguranje će svim oštećenim osobama izvršiti isplatu odgovarajuće naknade štete, ali nakon toga ima pravo potraživati naknadu cjelokupnog isplaćenog iznosa  štete uvećanog za eventualne troškove i kamate od te iste osobe koja je odgovorna za štetu tj. od vozača odnosno vlasnika neosiguranog vozila. Upravo ta činjenica govori da se pojedini vlasnik vozila, zbog izbjegavanja troška obveznog osiguranja - u prosječnom iznosu od oko 1.512 kuna godišnje, dovodi u izvjesnu situaciju da bude višestruko prekršajno kažnjavan te da se u konačnici izlaže opasnosti da sam snosi naknadu štete u prometnoj nesreći  u potencijalno višemilijunskim iznosima.

MUP RH dostavlja svakom vlasniku vozila koji u zakonskom roku ne odjavi vozilo i vrati pločice prekršajni nalog i kaznu u iznosu od 700 kuna. Prema novom Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, neodgovorne vlasnike vozila koji ne osiguraju svoje vozilo čekaju kazne čak i do 50.000 kuna. MUP također ima ovlasti odjaviti vozilo bez vraćanja prometne dozvole i registracijskih pločica ako je od isteka proteklo više od jedne godine. Također se kaznom u iznosu od 2.000 kuna kažnjava i vozač vozila ukoliko upravlja neregistriranim vozilom ili mu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Obzirom da vožnja neregistriranim i neosiguranim vozilom spada u teže prometne prekršaje, djelatnici MUP-a RH kontinuirano kroz redovni nadzor prometa, ali i kroz provođenje ciljanih akcija, poduzimaju mjere radi utvrđivanja prekršaja neregistriranih i neosiguranih vozila u prometu na cestama.  Tijekom 2013. godine MUP RH je poduzeo 63 464 različite mjere-novčane kazne.

Nastavkom edukativne kampanje građana o svim mogućim štetnim posljedicama upravljanja neregistriranim i neosiguranim vozilima, te dosljednom primjenom odredbi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i  tijekom 2014. godine, MUP RH i Hrvatski ured za osiguranje žele doprinijeti odgovornijem ponašanju sudionika u prometu, a time i povećanju sigurnosti u prometu na hrvatskim cestama.