Adris prijavio namjeru koncentracije s Croatia osiguranjem

Adris prijavio namjeru koncentracije s Croatia osiguranjem

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pozvala je sve zainteresirane da do 27. siječnja dostave svoje primjedbe, stavove i mišljenja o mogućim učincima ove koncentracije na njihovo poslovanje ili na tržišno natjecanje.

Rovinjska Adris grupa prijavila je krajem prošlog tjedna Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) namjeru koncentracije s Croatia osiguranjem, koja će nastati kada Adris od države preuzme 39,05 posto redovnih dionica najvećeg hrvatskog osiguravatelja.

Iz Agencije navode kako su 16. siječnja zaprimili prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika koja nastaje stjecanjem kontrole na trajnoj osnovi od strane Adris grupe nad Croatia osiguranjem i to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu Croatia osiguranja. Prema ocjeni Agencije, ta će koncentracija imati učinaka na hrvatskim tržištima životnog i neživotnog osiguranja te reosiguranja na kojima djeluje Croatia osiguranje, a na koja Adris grupa ulazi preuzimanjem tog osiguranja. Stoga je Agencija na svojim web stranicama objavila javni poziv svim poduzetnicima koji djeluju na tim tržištima, kao i strukovne udruge, udruge poslodavaca ili udruge za zaštitu potrošača, kao i sve ostale zainteresirane da Agenciji dostave svoje mišljenje o mogućim konkretnim učincima ove koncentracije na navedenim tržištima. Hrvatska je Vlada 18. prosinca prošle godine prihvatila ponudu Adris grupe za kupnju udjela u Croatia osiguranju. Adris grupa je za 39,05 posto redovnih dionica Croatia osiguranja ponudila 905 milijuna kuna, odnosno 970,45 eura po dionici, te dokapitalizaciju za 110 milijuna eura. Kad se završi dokapitalizacija, Adris grupa će imati 60 posto vlasništva, ne računajući preuzimanje koje će biti obvezna ponuditi, a Vlada 28 posto. Ministarstvo financija zaduženo je za pregovore s Adrisom oko uvjeta ugovora o kupoprodaji dionica i dioničarskog ugovora za Croatia osiguranje. banka.hr/Hina  20.01.2014.