Adris grupa: Ukupni prihod 3,16 milijardi kuna

 Adris grupa:  Ukupni prihod 3,16 milijardi kuna

Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština dioničara trgovačkih društava u sastavu Grupe: Tvornice duhana Zagreb, Maistre, Hrvatskih duhana, Istragrafike, Inovina i Cromarisa. 

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. Ante Vlahović, istaknuo je kako je Adris grupa, unatoč nepovoljnom makroekonomskom okruženju otvarila dobar poslovni rezultat. U 2013. godini Grupa je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 3,16 milijardi kuna, što je za 6,3 posto manje nego u prošloj godini. Poslovni prihod iznosio je 2,81 milijardu kuna i za 5,3 posto manji je od prošlogodišnjeg. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 2,71 milijardu kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 1,39 milijardi kuna, a na inozemnim 1,32 milijarde kuna, što je na razini prošle godine. Adris gotovo polovicu prihoda od prodaje roba i usluga ostvaruje na inozemnim tržištima, od čega oko 60 posto na EU tržištu.

Uz godišnje investicije veće od 500 milijuna kuna, u razdoblju od 2007. do 2013. godine Adris je ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od šest posto.  
Dobit prije oporezivanja iznosi 485 milijuna kuna, a neto dobit 386 milijuna kuna. 

Jedan od velikih iskoraka koji je Adris grupa napravila u protekloj godini je priprema akvizicije Croatia osiguranja, koja se odvija tijekom 2014. godine. Ulaskom u djelatnost osiguranja, Adris diverzificira svoj ulagački portfelj, čime je započelo strateško restrukturiranje portfelja i definiran novi stup sustava.

Dosadašnji pomaci u turizmu i proizvodnji zdrave hrane najbolja su potvrda da će, uz znatne troškove restrukturiranja i organizacijske promjene tijekom 2014. i 2015. godine, Adris uspješno poslovati i u industriji osiguranja. Tom akvizicijom nije, međutim, iscrpljen ulagački potencijal Grupe.

Odlukom Skupštine Društva izdvojit će se iznos od 114,8 milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi 7 kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena dana 25. srpnja 2014. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. lipnja 2014. godine. Ukupna neto dobit Adris grupe d.d. za 2013. godinu, u iznosu od 390.421.046,41 kuna, raspoređuje se u statutarne rezerve Društva.